De nieuwste aanwinst voor de gemeente Oegstgeest is de woonwijk Nieuw-Rhijngeest. In 2006 is de gemeente van start gegaan met de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk en de wijk is nog altijd volop in ontwikkeling. Kenmerkend voor deze nieuwe wijk is de relatie met het water. Nieuw-Rhijngeest wordt een wijk waar zeker 1.100 woningen worden gerealiseerd, waarvan een groot deel aan het water zal liggen. Daarnaast is Oegsgeest vanwege haar ligging ook nauw verbonden de met de kust.

Een centrale ligging van deze wijk is ideaal. De wijk ligt ten westen van een van de belangrijkste verkeersaders in Nederland, de A4 en het centrum van Oegstgeest is voor de bewoners eenvoudig te voet te bereiken.

nieuw-rhijngeest

Vanuit de lucht

Oegstgeest ligt in een bijzonder natuurrijk gebied en dat vindt zijn weerklank in de ontwikkeling van de wijk. Zo wordt er speciaal voor de wijk Nieuw-Rhijngeest een aftakking van de Oude Rijn gerealiseerd. Voor de kinderen is er een natuurspeelplaats in ontwikkeling en voor de echte natuurliefhebbers is er het park Landskroon, een regionaal groen wandel- en recreatiegebied.

Behalve de vele woningen die in ontwikkeling zijn, zal er ook voldoende ruimte zijn voor voorzieningen voor de bewoners, zoals een supermarkt, horeca en een gezondheidscentrum. Het zuidelijke gedeelte van de wijk is bestemd voor hoogwaardige technische bedrijven die zich bezig houden met bio- en lifescience.

Een leuk detail van de wijk is de keuze van de straatnamen. Voor de straatnamen wordt aangesloten bij de historische functie van het gebied. De toegangsweg van het noordelijk gedeelte van de wijk zal bijvoorbeeld de Van Sillevoldtlaan heten vanwege de vroeger gelegen (dak)pannenbakkerij van Van Sillevoldt. Het middengebied van de wijk heeft als thema de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vroeger was er bijvoorbeeld een VOC-schip dat Oegstgeest heette. Tot slot het gebied waar onder andere de (bio- en lifescience)kantoren worden gevestigd. Hier krijgen de straten namen van natuurkundigen en/of scheikundigen. Deze straatnamen sluiten aan op de naamgeving in de wijk Leeuwenhoek.